Fakturační údaje

Jan Martiška - Kaplířova 363, 411 13 Třebenice
IČ: 02014921, DIČ: CZ 8610132894
Bankovní spojení: 1381104018/3030

Objednávka

Veškeré objednávky přijaté přes elektronický obchod, elektronickou formou na emailovou adresu, či přijaté telefonicky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány do 18:00 dne uskutečnění objednávky. Zboží skladem je možné stornovat, pouze pokud vám již nebylo zasláno.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním obchodních podmínek platných pro internetový obchod ipletivo.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a dodací lhůtu 14 dní (v případě, že zboží není na skladě). I přesto bývá dodací doba mnohem kratší. Faktura je generována elektronicky e-mailem na základě Vámi zadaných informací. Zároveň slouží jako záruční list.

Možnosti objednávky

 - přes internetový obchod www.pletivopraha.cz
 - e-mailem na obchod@pletivopraha.cz
 - telefonicky na číslech +420 608 623 812, +420 608 730 557

Zrušení objednávky (ze strany prodejce)

ipletivo.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí a nedodává, cena zboží se výrazným způsobem změnila. V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s vámi domluvíme na dalším postupu (zrušení části objednávky, náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, ...).

Pokud došlo u objednávky k platbě předem, bude vám přeplatek obratem přeposlán na účet. V případě, že finální objednávka bude dražší, bude Vám rozdíl dán k úhradě.

Zrušení objednávky (ze strany kupujícího)

Kupující může objednávku nezávazně stornovat ještě v den objednávky do 20:00. Stornovat objednávku lze zasláním emailu na obchod@pletivopraha.cz s předmětem STORNO, nebo telefonicky na číslech +420 608 623 812, +420 608 730 557.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu). V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje.

Zboží nemůžeme převzít, pokud nebudou splněny následující podmínky:

  • zboží nesmí být použito ani žádným způsobem poškozeno
  • zboží musí být v obalu umožňujícím bezpečnou přepravu a kompletní (včetně příslušenství)
  • s vraceným zbožím je třeba zaslat také vytištěnou fakturu, která vám příšla na e-mail
  • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno
  • zboží nesmí být zasíláno na dobírku!

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám plnou kupní cenu zašleme převodem na váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb. Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu), ve výši 1 000 Kč. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.

Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy.

Doprava přepravní službou

Zboží vám bude doručeno většinou do 24 hodin od odeslání (nikoliv od objednání). Zboží se platí dobírkou při převzetí (pokud již není uhrazeno předem). Dopravu zajišťují firmy DPD a pletivopraha.cz. Pletivo a příslušenství vám po Praze dopravíme za 150 Kč. Okresy Praha Východ/Západ doručujeme za 200 Kč s DPH. Doprava po Čechách je za 350 Kč s DPH.

Reklamace mechanického poškození z přepravy - zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě, nebo zásilku odmítnout.

Reklamační řád

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující povinen ji uplatnit přímo u prodejce. Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. Pokud je na produkt poskytována delší záruční doba, je vyznačena na dodacím listu, případně v záručním a dodacím listu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 - neodborným použitím zboží
 - mechanickým poškozením nebo opotřebením
 - živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 - jinými vnějšími vlivy

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tedy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Postup reklamace

Reklamované zboží je třeba odeslat na adresu Kaplířova 363, 411 13 Třebenice.

Zboží je nutné odeslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část. Na zboží, zaslané na naši adresu bez vysvětlení, nelze brát zřetel a bude zasláno zpět na náklady kupujícího. V případě kladné vyřízení reklamace výrobcem, nebo oprávněnou osobou bude finanční obnos zaslán převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Složenkou peníze nevracíme! O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží, telefonicky, nebo e-mailem.