A. Standardní instalace

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm. Typové sloupky Pilclip, pro svařované sítě Pilonet odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě a jsou instalovány:

 • na začátku plotu
 • v každém rohu plotu
 • při každé změně směru plotu
 • každých nejvýše 25 m rovné délky plotu
 • na konci plotu

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalována a napnuta svařovaná síť. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu svařované sítě. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:

 • na začáteční sloupek plotu (1 ks)
 • na každý rohový sloupek plotu (2 ks)
 • na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)
 • na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)
 • na konečný sloupek plotu (1 ks)

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací svařované sítě na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže

Před instalací svařované sítě Pilonet na sloupky se role, ve kterých jsou sítě baleny a dodávány, rozvine směrem od počátečního, zavzpěrovaného sloupku ve směru trasy plotu a počátek sítě se uchytí pomocí nerezových svorek Pilclip na sloupek. Je-li délka plotu větší než délka svařované sítě (obvyklý návin role je 25 m), pak se svařované sítě navzájem spojují mimo sloupky pomocí svorek Casanet, a to vždy přesazením přes jedno oko. Sítě je možné navzájem spojovat i na sloupcích, avšak v takovém případě je spotřeba sítí vyšší a pevnost spojení sítí na sloupku, bez přesahu "přes oko", je nižší – oka se deformují. Připravená (rozvinutá) síť, s jedním svým koncem již přichycená na zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dostatečně vypne. Ve vypnutém stavu se síť postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce nerezovými svorkami Pilclip speciálními kleštěmi. Přebytečný konec sítě za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.

B. Instalace sítě na nerovné terénu

Menší terénní vlny

Sítě Pilonet jsou pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jejich přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí sítě pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce. Pokud je to nezbytné, je možné síť ještě lokálně vypnout krepováním kleštěmi.

Větší terénní vlny a schody

Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a napojování sítě na sloupcích s využitím výškových odskoků mezi sousedními sítěmi. Sítě se instalují zcela obdobně jako u instalací sítí na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm.

C. Spojování konců dvou sítí

Pro pevné spojení dvou konců sítí překryjte dvě dvojice vertikálních drátů obou sítí (vodorovný přesah jednoho oka) a spojte je vzájemně nerezovými nebo pozinkovanými sponami (podle typu sítě) křižně přes spoje tak, jak je znázorněno na obrázku.

D. Vypínání lehké sítě pomocí plastového hřebenu

Lehké svařované sítě Pilonet jsou sítě průměru drátů do 2,5 mm. Vypínání lehkých sítí lze provádět i bez použití lanového napínáku, resp. jiné strojní mechanizace, a to pomocí plastového vypínacího hřebene tak, že se oky částí sítě, která svou délkou přesahuje přes koncový, zavzpěrovaný sloupek, provleče ruční plastový hřeben a tlakem na rukověť hřebene se přes sloupek síť vypne. V takto vypnutém stavu se síť již standardně přichytí ke sloupkům pomocí nerezových svorek.

E. Ploty s betonovými podhrabovými deskami

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod svařovanou sítí se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací svařovaných sítí. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky, a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení, a to o cca 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky!

F. Oplocení s protipřelezovými prvky nad oplocením

Nad svařovanou síť lze instalovat ostnaté dráty nebo žiletkové pásky dvěma způsoby:

 • a) osazením bavoletů na vršek sloupků a instalací 3 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky. Bavolety jsou obvykle jednoramenné 50cm nástavce sloupků, svírající se sloupkem plotu úhel 45 stupňů, čímž zvyšují plot o cca 30 cm. Bavolety jsou vhodné i pro osazení plotu žiletkovými spirálami.
 • b) instalací 1–5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky, přímo na sloupky nad svařovanou síť pomocí nerezových svorek a kleští. U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové pásky, instalují přímo na sloupky nad svařovanou síť v obvyklé vzdálenosti 10–15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

lesnické pletivo